Hoitomuodot

Käyttämäni hoitomuodot ovat homeopatia, solumineraalihoito ja Antlitz-analyysi.

Homeopaattinen hoito ja solumineraalihoito ovat kumpikin omia erillisiä hoitomuotojaan, joita voidaan käyttää joko yksinään tai solumineraaleja homeopaattisen hoidon tukena. Silloin solumineraalit valitaan oireiden mukaan tukihoitona.

Antlitz- eli kasvoanalyysi on kasvoilta tehtävä henkilökohtainen analyysi kivennäisaineiden puutostiloista, jonka perusteella laaditaan suositus sopivien solumineraalien käytöstä.

Voit lukea tarkemmin näistä eri hoitomuodoista Hoitomuodot-kohdan alta.